dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP
Najnowsze aktualności

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

W związku ze stwierdzeniem ognisk ASF u świń w powiecie mieleckim zmieniła się mapa obszarów objętych ograniczeniami
I (niebieski), II (różowy) oraz III (czerwony)

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1794 z dnia 08.10.2021r. zmieniające obszary objęte ograniczeniami, w tym w powiecie mieleckim.


Przemieszczanie z obszaru czerwonego (III) do niebieskiego ( obszar objety ograniczeniami I) lub różowwego ( obszar objety ograniczeniami II) , również dotyczy zakładów mięsnych wymaga badań w kierunku ASF i pozwoleń Powiatowego Lekarza Weterynarii.


Obowiązuje zgłoszenie każdej padłej świni lub podejrzenia choroby w gospodarstwie
do PLW w Mielcu.


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1907 z 03.11.2021r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 


Obszar objęty ograniczeniami III (czerwony) - cały powiat mielecki

 

ROZPORZĄDZENIE NR 30/2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 14 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim.

ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 6 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim.

ROZPORZĄDZENIE NR 25/2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim

 

ASF
Druki do pobrania:


Wnioski o pozwolenie na przemieszczenie świń z obszaru III - Czerwony


UWAGA !!! - Wraz z wnioskiem na pozwolenie na przemieszczanie świń niezbędne jest okazanie Księgi Rejestracji Świń oraz załączenie wykazu/spisu świń w gospodarstwie (np. wg załacznika zamieszczonego poniżej)

- Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do/z gospodarstwa  (PDF, DOC)

- Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do rzeźni  (PDF, DOC)

- Spis świń w gospodarstwie  (Spis świń w gospodarstwie)


Wnioski należy składać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu drogą pocztową lub osobiście.


Badanie krwi od świń z obszaru czerwonego ważne jest 7 dni od daty pobrania krwi w kierunku ASFWięcej informacji pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Dzik
COVID-19

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W MIELCU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wytycznymi związanymi z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce oraz wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii, podjął decyzję o ograniczeniu możliwości bezpośredniego kontaktu w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu, do spraw nagłych, wymagających podjęcia natychmiastowego działania, bądź interwencji. Zachęcamy wszystkich interesantów do ograniczenia osobistych wizyt w siedzibie PIW Mielec oraz do korzystania, o ile to możliwe, z usług drogą elektroniczną bądź telefonicznie.


Telefon: 175830420 / Email: mielec.piw@wetgiw.gov.plOGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIELCU O POTRZEBIE WYZNACZENIA LEKARZY WOLNEJ PRAKTYKI DO CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH NA ROK 2021


Drób
Trzoda Chlewna
Zwierzęta gospodarskie

Ulotka HPAI


Lista Lekarzy weterynarii wyznaczonych na terenie powiatu mieleckiego w 2019 roku

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu o potrzebie wyznaczenia lekarzy wolnej praktyki do czynności urzędowych na rok 2021
Apel do hodowców drobiu


ASF   Ulotka ASF Tablica ASFZgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej. Są one udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworzą strony internetowe poszczególnych organów władzy oraz innych instytucji zobowiązanych do prowadzenia takich stron.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 

Mamy nadzieję, iż Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące jego funkcjonowania prosimy kierować na adres redakcji.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Skłodowskiej-Curie 8

Telefon: 17 583 04 20 , 17 740 00 50

Fax:17 583 04 21 , 17 740 00 55

Email: mielec.piw@wetgiw.gov.pl sekretariat@piw.mielec.pl

 

W celu polepszenia jakości obsługi petentów informujemy, że wszystkie rozmowy są nagrywane.

Prawo wglądu do zarejestrowanej rozmowy przysługuje osobom zainteresowanym.


Szczegółowe dane kontaktowe

 

 

 do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 13016 wprowadził: Paweł Pakuła 2011-02-01 12:11:31
wytworzył: Paweł Pakuła 2011-02-01 12:11:31 ostatnia zmiana: Paweł Pakuła 2016-03-21 11:38:08