dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP
COVID-19

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W MIELCU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wytycznymi związanymi z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce oraz wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii, podjął decyzję o ograniczeniu możliwości bezpośredniego kontaktu w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu, do spraw nagłych, wymagających podjęcia natychmiastowego działania, bądź interwencji. Zachęcamy wszystkich interesantów do ograniczenia osobistych wizyt w siedzibie PIW Mielec oraz do korzystania, o ile to możliwe, z usług drogą elektroniczną bądź telefonicznie.


Telefon: 175830420 / Email: mielec.piw@wetgiw.gov.plOGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIELCU O POTRZEBIE WYZNACZENIA LEKARZY WOLNEJ PRAKTYKI DO CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH NA ROK 2021
ASF

Więcej informacji pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Dzik
Drób
Trzoda Chlewna
Zwierzęta gospodarskie

Ulotka HPAI


Lista Lekarzy weterynarii wyznaczonych na terenie powiatu mieleckiego w 2019 roku

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu o potrzebie wyznaczenia lekarzy wolnej praktyki do czynności urzędowych na rok 2021
Apel do hodowców drobiu


ASF   Ulotka ASF Tablica ASF

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej. Są one udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworzą strony internetowe poszczególnych organów władzy oraz innych instytucji zobowiązanych do prowadzenia takich stron.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 

Mamy nadzieję, iż Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące jego funkcjonowania prosimy kierować na adres redakcji.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Skłodowskiej 8

Telefon: 17 583 04 20 , 17 740 00 50

Fax:17 583 04 21 , 17 740 00 55

Email: mielec.piw@wetgiw.gov.pl sekretariat@piw.mielec.pl

 

W celu polepszenia jakości obsługi petentów informujemy, że wszystkie rozmowy są nagrywane.

Prawo wglądu do zarejestrowanej rozmowy przysługuje osobom zainteresowanym.


Szczegółowe dane kontaktowe

 

 

 do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 11746 wprowadził: Paweł Pakuła 2011-02-01 12:11:31
wytworzył: Paweł Pakuła 2011-02-01 12:11:31 ostatnia zmiana: Paweł Pakuła 2016-03-21 11:38:08