dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

 

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu o potrzebie wyznaczenia lekarzy wolnej praktyki do czynności urzędowych

 

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu poszukuje na rok 2021 lekarzy wolnej praktyki oraz pomocników do wyznaczenia zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j.Dz.U. z 2018 poz.1557 z późn. zm.) do wykonywania na terenie powiatu mieleckiego:

 

 • Szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych
 • Sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt
 • Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia
 • Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badań przedubojowych i poubojowych, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • Badania zwierząt łownych
 • Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia
 • Pobierania próbek do badań
 • Badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni
 • Kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:
  - Badań klinicznych zwierząt
  - Ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych
  - Pobierania próbek do badań
  - Sekcji zwłok zwierzęcych
 • Czynności pomocniczych przy badaniu przed i poubojowym
 • Czynności pomocniczych mających na celu poskramianie świń przy wykonywaniu w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

 

2. Liczba osób do realizacji powyższych zadań:

 

 • Liczba lekarzy wymaganych do realizacji: 28
 • Liczba osób pełniących funkcje pomocnicze: 12

 

3. Termin realizacji zadań:

 

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

4. Sposób dokonania zgłoszenia:

 • Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – załącznik nr 1
 • Oświadczenie – załącznik nr 2

 

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu, ul. Skłodowskiej-Curie 8, 39-300 Mielec lub na adres poczty elektronicznej: mielec.piw@wetgiw.gov.pl

Termin zgłaszania kandydatur do dnia 16 grudnia 2020 r. – decyduje data wpływu dokumentów do Inspektoratu w Mielcu.

 

5. Termin zapoznania się z wynikami ogłoszenia: 28 grudnia 2020 r.

Osoba kontaktowa: Piotr Chrabąszcz tel. 694 455 778

 

Informacje dodatkowe:

1. Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o art. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania,

2. Wyznaczenie nie jest jednoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osoby, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
Data zmiany/umieszczenia w archiwum: 2020-12-02
Dział: Informacja Kategoria: Informacja
Dokument wytworzył/a: Piotr Chrabaszcz/2020-12-02/14:40:09
Wprowadził/a do systemu: Paweł Pakuła/2020-12-02/14:40:09
Wersja archiwalna (Aktualizacja istniejących danych)