dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

Instrukcja obsługiBiuletyn składa się z portalu strony głównej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, pod adresem www.bip.gov.pl oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez podmioty, które zostały do tego ustawowo zobowiązane.


Biuletyn zawiera dane urzędu i informacje dotyczące:- statusu prawnego,
- organizacji,
- przedmiotu działalności i kompetencji, osób sprawujących funkcje i ich kompetencji
- truktury własnościowej i majątku, którym dysponuje
- trybie działania,
- sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
- prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
- stanie przyjmowanych spraw.

Podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej wyróżnia wspólny znak graficzny (logo). Na stronie BIP znajduje się menu przedmiotowe, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie się żądanej informacji. Informację można wydrukować, korzystając z przycisku drukarki (prawy górny róg strony).


Dodatkowe funkcje:
- wyszukiwarka, umożliwa wyszukiwanie informacji w serwisie BIP
- instrukcja obsługi
- statystyki, informacja o ilości odwiedzin i odsłon poszczególnych stron BIP.
- rejestr zmian
do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 1952 wprowadził: Paweł Pakuła 2011-02-02 14:10:00
wytworzył: Paweł Pakuła 2011-02-02 12:12:22 ostatnia zmiana: Paweł Pakuła 2011-02-02 14:10:00