dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

Status prawnyPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu jest państwową jednostką budżetową administracji rządowej.


Działalność Inspekcji Weterynaryjnej opiera się na:  Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
  (tj. Dz.U z 2010r. Nr 112 poz. 744 z późn. zm )


  Zarządzeniu Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.03.2010r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii


  Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych z dnia 11.03.2004 r.
  (tj. Dz.U z 2008r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm)  Ustawie o służbie cywilnej z dnia 21.11.2008r.
  (Dz.U. z 2008r. Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.)  oraz prawodawstwie krajowym i unijnymdo góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 2655 wprowadził: Paweł Pakuła 2011-01-17 14:39:42
wytworzył: Roman Tomas 2011-01-17 13:39:31 ostatnia zmiana: Roman Tomas 2011-04-28 10:55:54