dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

Załatwianie spraw
 

 

1. W Inspektoracie interesanci wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są:

 

1) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Inspektoratu od 7:30 do 15:30;


2) przez wszystkich pracowników – w godzinach pracy Inspektoratu:
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Inspektoratu od 7:30 do 15:30;


2. Odpowiedzi na skargi i wnioski przygotowują, właściwe w zależności od treści skargi lub wniosku osoby odpowiadające za wykonywanie zadań w komórkach organizacyjnych Inspektoratu.


3. Na tablicy ogłoszeń, w miejscu ogólnie dostępnym, wywiesza się informacje:

 

 

1) prowadzonych naborach pracowników;


2) spraw pracowniczych i informacje dla rolników


4. Skargi i wnioski są przyjmowane przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w terminach ustalonych w Regulaminie organizacyjnym.


5. Skargi przyjmowane są na piśmie lub do protokołu. Wszystkie skargi są rejestrowane. Powiatowy Lekarz Weterynarii ustala osobę odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz ustala termin jego zakończenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii nadzoruje terminowość załatwiania skarg i wniosków poprzez prowadzenie stałego monitoringu w tym zakresie.


6. Wszystkie skargi, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być rozpatrzone bezzwłocznie. Skargi wymagające uzgodnień, porozumień, lub przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrzone najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania.do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 2796 wprowadził: Paweł Pakuła 2011-02-22 09:00:00
wytworzył: Roman Tomas 2011-02-22 07:55:09 ostatnia zmiana: Roman Tomas 2021-02-01 14:14:02