dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

Formularze

 

Wzory wniosków dostępne poniżej:

 

ASF:

 

 

Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do/z gospodarstwa (STREFA II - różowa)
(Wersja do druku PDF)
(pobierz)
Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do rzeźni (STREFA II - różowa)
(Wersja do druku PDF)
(pobierz)
Spis świń w gospodarstwie (pobierz)
  INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO
Plan bezpieczeństwa-biologicznego-gospodarstwa-DO 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605  (pobierz)
 Plan bezpieczeństwa biologiczengo -gospodarstwa-POWYŻEJ 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605  (pobierz)
Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji-RWK2021-605  (pobierz)
Informacja RWK 2021_605  (pobierz)

 

 

 

 

Wytyczne:

 

 

Wytyczne dotyczące przestrzegania zasad bioasekuracji przez hodowców świń w zawiązku z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) - z przykładami wypełnienia
(pobierz)
Załacznik 1 (*.xlsx) - Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjacych oraz domowych (Wersja do druku PDF) (pobierz)
Załacznik 2 (*.xlsx) - Rejestr środków transportu wjeżdżajacych na teren gospodarstwa (Wersja do druku PDF) (pobierz)
Załacznik 3 (*.xlsx) - Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie (*.xlsx) (Wersja do druku PDF) (pobierz)
Załacznik 4 (*.docx) - Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski (Wersja do druku PDF) (pobierz)
Załacznik 5 (*.docx) - Ulotka ASF (Wersja do druku PDF) (pobierz)
Załacznik 6 (*.xlsx) - Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie (Wersja do druku PDF) (pobierz)
Załacznik 7(*.xlsx) - Spis świń w gospodarstwie (Wersja do druku PDF) (pobierz)

 

 

 

Ochrona zdrowia zwierząt, ochrona zwierząt

 

Harmonogram badań w kierunku Salmonelli (pobierz)
Wniosek o urodzeniu w hodowli (pobierz)
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że gospodarstwo spełnia minimalne wymagania weterynaryjne dotyczące produkcji mleka surowego i wprowadzania go na rynek. (pobierz)
Wniosek o zatwierdzenie podmiotu (pobierz)
Wydanie zaświadczenia, że gospodarstwo spełnia minimalne standardy w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt (UE) (pobierz)
Zgłoszenie działalności nadzorowanej (pobierz)
Zgłoszenie utrzymywania zwierząt przez rolnika (pobierz)
Zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu lub innych ptaków (pobierz)
Zgłoszenie zaprzestania działalności (pobierz)
Zgłoszenie działalności polegającej na utrzymywaniu pszczół (pobierz)
Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych odstrzelonego/martwego dzika (pobierz)

 

 

 

Bezpieczeństwo żywności

 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (pobierz)
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt, kóz lub owiec (pobierz)
Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego prze PLW + klauzula RODO (pobierz)
Wniosek o wpis do rejestrów zakładów / zatwierdzenie zakładu. (pobierz)
Zaświadczenie o spełnieniu wymagań weterynaryjnych - pozyskiwanie mleka (pobierz)
Wniosek o zatwierdzenie / wpisu do rejestru zakładu (pobierz)
Informacja miesięczna dotycząca sprawowanego nadzoru nad ubojem zw. rozbiorem i przetwórstwem mięsa (pobierz)
Informacja miesięczna dotycząca ilości tusz zwierząt łownych dostarczonych do zakładu celem zbadania (pobierz)
Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią (pobierz)
Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierze poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią (pobierz)

 

 

 

Higiena pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego:

 

Zgłoszenie paszowe do Powiatowego Lekarza Weterynarii działalności w sektorze paszowym (pobierz)
Oświadczenie paszowego o spełnieniu wymagań rozporządzenia Nr 183/2005 (pobierz)
Dokument handlowy przy przewozie, wyłącznie na terytorium RP, ubocznych produktów zwierzęcych / KATEGORIA 1 (pobierz)
Dokument handlowy przy przewozie, wyłącznie na terytorium RP, ubocznych produktów zwierzęcych / KATEGORIA 2 (pobierz)
Dokument handlowy przy przewozie, wyłącznie na terytorium RP, ubocznych produktów zwierzęcych / KATEGORIA 3 (pobierz)
Wniosek o wydanie zezwolenia na stosowanie materiału kat. 2 i kat. 3 do skarmiania zwierząt futerkowych. (pobierz)
Dokumentacja dotycząca sprzedaży pasz. (pobierz)
Wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu o nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego oraz rejestrację działalności nadzorowanej w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych. (pobierz)
Zgłoszenie padłego przeżuwacza (pobierz)
Wniosek o cofnięcie rejestracji - gospodarstwo (pobierz)
Wniosek o cofnięcie rejestracji - punkt obrotu (pobierz)
Wniosek o cofniecie rejestracji - młyn (pobierz)
Wniosek o skreślenie z rejestru i zgoda na wygaszenie decyzji - utylizacja (pobierz)
Wniosek o cofnięcie rejestracji - transport pasz (pobierz)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru paszowego (pobierz)
Wniosek o wydanie zezwolenia na produkcję pełnoporcjowych mieszanek paszowych z udziałem mączki rybnej (pobierz)
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla środeka transportu UPPZ (pobierz)
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla środka transportu pasz (pobierz)
Wniosek o zmianę w rejestracji w sprawie dodatków (pobierz)
Wniosek o zmianę w rejestracji dla gospodarstw w sprawie dodatków (pobierz)
Wniosek o zatwierdzenie pasz (pobierz)

 

 

W celu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie:

decyzji administracyjnej (10zł) lub zaświadczenia (17zł),

prosimy dokonać wpłaty na konto

Urzędu Miejskiego w Mielcu dostępnego pod adresem: kliknij tutaj

 

 

Inne druki:

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pobierz)
Wniosek o udostępnienie nagrania telefonicznego (pobierz)

 

 

 

Nie możesz otworzyć pliku?

Pobierz bezpłatne oprogramowanie: Adobe Reader (25,21 MB), Word Viewer (24,58 MB)do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 5859 wprowadził: Paweł Pakuła 2010-01-22 10:00:00
wytworzył: Paweł Pakuła 2010-01-22 10:00:00 ostatnia zmiana: Paweł Pakuła 2023-06-07 14:24:50