dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

Skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mielcu uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP.ePUAP - Wejście do portalu
Wewnętrzny adres skrytki na portalu: /mielecPIW/SkrytkaESP lub /mielecPIW/skrytka

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/sear...e=true&opisId=3091&NoTheme=fals&kartaId=21097


Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu akceptuje formaty wymienione ww. Rozporządzeniu.

Urzędowe poświadczenie odbioru:
Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Inne wymagania:
- Dokumenty elektroniczne doręczane do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
- Dokumenty elektroniczne doręczane do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.
- Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS , CSV , TXT , GIF, TIF, BMP, JPG ,PDF, ZIP
- Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MBdo góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 2386 wprowadził: Paweł Pakuła 2011-01-13 10:00:00
wytworzył: Paweł Pakuła 2011-01-13 10:00:00 ostatnia zmiana: Paweł Pakuła 2020-10-14 12:53:17