dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

Kontroler weterynaryjny

* Ogłoszenie nr: 131574
* Data ukazania się ogłoszenia: 14 lutego 2011 r.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu

* Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:
* kontroler weterynaryjny

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

* Mielec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu, ul. Skłodowskiej-Curie 8, 39-300 Mielec

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* transport próbek laboratoryjnych
* dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich
* pomoc przy poskramianiu zwierząt
* obsługa samochodów służbowych - dbanie o terminy przeglądów technicznych
* utrzymywanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych PIW

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b e d n e

* wykształcenie: średnie technik weterynarii
* doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
* pozostałe wymagania niezbędne:
- prawo jazdy kat. B

 

wymagania dodatkowe

* obsługa edytora tekstów w komputerze

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* kopia dowodu osobistego
* kopie świadectwa pracy

 

Termin składania dokumentów:

04-03-2011

 

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Skłodowskiej-Curie 8
39-300 Mielec

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika jednostki pod nr tel. (17) 583-04-20Ogłoszenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod numerem :
131574

 Wyniki naboru

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisku wybrany został:

 

Pan Krzysztof Smoleń

 

Uzasadnienie: W/w osoba spełnia wymogi formalne, w wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych uzyskała najwyższe oceny komisji kwalifikacyjnej.

 

Wyniki dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod
numerem :
131574do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 1117 wprowadził: Paweł Pakuła 2011-02-14 08:54:58
wytworzył: Roman Tomas 2010-02-15 08:54:58 ostatnia zmiana: Roman Tomas 2011-03-18 14:13:59