dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP

Informacje o padnięciu

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu przypomina,

 

że zgodnie z art.42 ust.1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. „o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt” (t.j. Dz. U. z 2004r. poz. 1539 z późn. zm.)

 

POSIADACZ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NATYCHMIAST INFORMUJE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII O KAŻDYM PRZYPADKU PADNIĘCIA BYDŁA, OWIEC LUB KÓZ.

 

Jednocześnie informuje, że w myśl art. 85 ust.1 pkt.2b w/w ustawy

 

KTO UCHYLA SIĘ OD OBOWIĄZKU INFORMOWANIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII O KAŻDYM PRZYPADKU PADNIĘCIA BYDŁA, OWIEC LUB KÓZ, PODLEGA KARZE ARESZTU, OGRANICZENIA WOLNOŚCI ALBO KARZE GRZYWNY.

 

Zgłoszenia padnięcia przeżuwacza przyjmowane są: telefonicznie, faxem, e-mailem lub osobiście.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu

ul. Skłodowskiej-Curie 8;

39-300 Mielec

tel: 175830420, 177400057

fax: 175830421, 177400055

e-mail: mielec.piw@wetgiw.gov.pl sekretariat@piw.mielec.pl

 

Informacja o padnięciu przeżuwacza powinna zawierać następujące dane:

 

1. Imię i nazwisko, pełny adres zamieszkania i telefon kontaktowy posiadacza zwierzęcia

2. Numer siedziby stada

3. Rodzaj produkcji : mleczna, opasowa, inna

4. Ogólna liczba bydła, owiec, kóz w gospodarstwie

5. Gatunek, płeć i numer kolczyka zwierzęcia

6. Data urodzenia i wiek zwierzęcia

7. Data i godzina padnięcia

8. Prawdopodobna przyczyna padnięcia

9. Zakład utylizacyjny, który odbierze zwłoki


Załączniki:
 

 

 

Odbiór padłych sztuk:

 

1. SARIA Polska Sp. z o.o. (Przewrotne)

Tel: (17) 851 00 84, 728 987 244

 

2. FARMUTIL (Leżachów):

Tel: (16) 622 70 52, 782 971 133

 

3. PUNKT ZBIORCZY PADLINY, Hartwig Stanisław (Włoszczowa):

Tel: (41) 394 27 06, 692 364 361

 

 do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 354 wprowadził: Paweł Pakuła 2016-05-04 13:00:00
wytworzył: Paweł Pakuła 2016-05-04 13:00:00 ostatnia zmiana: Joanna Budaj 2016-05-04 13:00:00