dsc.kprm.gov.pl
Ulotka BIASEKURACJA

Ulotka ASF

Ulotka ASF

ePUAP
Najnowsze aktualności

ODBIERANIE WYNIKÓW POZWOLEŃ NA PRZEMIESZCZANIE
ŚWIŃ OD GODZINY 14:00 - 15:30

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO


Informacja PLW w Mielcu
dla hodowców trzody chlewnej w sprawie uwolnienia miejscowości powiatu mieleckiego z ograniczeń ustanowionych w obszarach zapowietrzonych / zagrożonych w strefie czerwonej.


W związku ze stwierdzeniem ognisk ASF u świń w powiecie mieleckim zmieniła się mapa obszarów objętych ograniczeniami
I (niebieski), II (różowy) oraz III (czerwony)

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1794 z dnia 08.10.2021r. zmieniające obszary objęte ograniczeniami, w tym w powiecie mieleckim.


Przemieszczanie z obszaru czerwonego (III) do niebieskiego ( obszar objety ograniczeniami I) lub różowwego ( obszar objety ograniczeniami II) , również dotyczy zakładów mięsnych wymaga badań w kierunku ASF i pozwoleń Powiatowego Lekarza Weterynarii.


Obowiązuje zgłoszenie każdej padłej świni lub podejrzenia choroby w gospodarstwie
do PLW w Mielcu.


RZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1841 z dnia 30 września 2022r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

 


Obszar objęty ograniczeniami III (czerwony) - cały powiat mielecki

 

ROZPORZĄDZENIE NR 38/2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim

ROZPORZĄDZENIE NR 37/2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim.

ROZPORZĄDZENIE NR 30/2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 14 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim.

ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 6 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim.

ROZPORZĄDZENIE NR 25/2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim

 

ASF
Druki do pobrania:


Wnioski o pozwolenie na przemieszczenie świń z obszaru III - Czerwony


UWAGA !!! - Wraz z wnioskiem na pozwolenie na przemieszczanie świń niezbędne jest okazanie Księgi Rejestracji Świń oraz załączenie wykazu/spisu świń w gospodarstwie (np. wg załacznika zamieszczonego poniżej)

- Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do/z gospodarstwa  (PDF, DOC)

- Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do rzeźni  (PDF, DOC)

- Spis świń w gospodarstwie  (Spis świń w gospodarstwie)


Wnioski należy składać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu drogą pocztową lub osobiście.


Badanie krwi od świń z obszaru czerwonego ważne jest 7 dni od daty pobrania krwi w kierunku ASFWięcej informacji pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Dzik

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIELCU O POTRZEBIE WYZNACZENIA LEKARZY WOLNEJ PRAKTYKI DO CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH NA ROK 2021


Drób
Trzoda Chlewna
Zwierzęta gospodarskie
->

Zamknij


APEL


Ulotka HPAI


Wykaz lekarzy weterynarii badających mięso pochodzące z uboju na użytek własny w kierunku włośni.


Lista Lekarzy weterynarii wyznaczonych na terenie powiatu mieleckiego w 2021 roku

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu o potrzebie wyznaczenia lekarzy wolnej praktyki do czynności urzędowych na rok 2022
Apel do hodowców drobiu


ASF   Ulotka ASF Tablica ASFZgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej. Są one udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworzą strony internetowe poszczególnych organów władzy oraz innych instytucji zobowiązanych do prowadzenia takich stron.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 

Mamy nadzieję, iż Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące jego funkcjonowania prosimy kierować na adres redakcji.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Skłodowskiej-Curie 8

Telefon: 17 583 04 20 , 17 740 00 50

Fax:17 583 04 21 , 17 740 00 55

Email: mielec.piw@wetgiw.gov.pl sekretariat@piw.mielec.pl

 

W celu polepszenia jakości obsługi petentów informujemy, że wszystkie rozmowy są nagrywane.

Prawo wglądu do zarejestrowanej rozmowy przysługuje osobom zainteresowanym.


Szczegółowe dane kontaktowe

 

 

 do góry


 

Metryka dokumentu:

^ Rejest zmian

ilość odsłon: 13745 wprowadził: Paweł Pakuła 2011-02-01 12:11:31
wytworzył: Paweł Pakuła 2011-02-01 12:11:31 ostatnia zmiana: Paweł Pakuła 2016-03-21 11:38:08